Promocje
Bluza Falbanka z Nacięciami na Łokciu - Eunice
Bluza Falbanka z Nacięciami na Łokciu - Eunice
99,00 zł 69,00 zł
szt.
Koszula Haftowana - Nastazja
Koszula Haftowana - Nastazja
79,00 zł 59,00 zł
Bluza z koronką szara - Sabrina
Bluza z koronką szara - Sabrina
99,00 zł 69,00 zł
szt.
Golf Cienki - Ofelia Grafitowy
Golf Cienki - Ofelia Grafitowy
39,00 zł 29,00 zł
Golf Cienki - Ofelia Granatowy
Golf Cienki - Ofelia Granatowy
39,00 zł 29,00 zł
Bluza z Falbankami na Rękawach - Arystyda Szara
Bluza z Falbankami na Rękawach - Arystyda Szara
79,00 zł 49,00 zł
szt.
Sukienka Paula  - Szara
Sukienka Paula - Szara
49,00 zł 39,00 zł
szt.
Koszula haftowana Czarna - Sofia
Koszula haftowana Czarna - Sofia
79,00 zł 59,00 zł
Sweter z Perełkami - Filipina Czerwony
Sweter z Perełkami - Filipina Czerwony
99,00 zł 69,00 zł
szt.
Bluzka z dziurami na rękawach Khaki - Agnese
Bluzka z dziurami na rękawach Khaki - Agnese
39,00 zł 29,00 zł
szt.
Bluza z koronką - Czarna Sabrina
Bluza z koronką - Czarna Sabrina
99,00 zł 69,00 zł
szt.
Sweter Przewiewny z Perełkami na Rękawach - Heladia
Sweter Przewiewny z Perełkami na Rękawach - Heladia
79,00 zł 69,00 zł
szt.
Polityka Prywatności

 Polityka Prywatności

 I. Postanowienie wstępne.

1. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422 – tj. z późn. zm) oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 tj. z późn. zm.) sklep MODNA POLKA z siedzibą w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 63, 41-500 , NIP: 2220889379, REGON: 369338552, zwanej dalej „Wykonawcą” wprowadza niniejszą Politykę Prywatności.

2. Klienta lub osobę chcącą zostać Klientem, lub internautę odwiedzającego strony Sklepu określa się „Użytkownikiem”

II. Dane osobowe.

1. W celu korzystania z usług oferowanych przez sklep modnapolka24.pl Użytkownik, zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego formularza rejestracyjnego lub formularza zamówienia, w których należy podać określone dane osobowe.

2. Dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Wykonawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu jest Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym lub zamówienia.

3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia lub poda w korespondencji z Wykonawcą są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2014. 1182) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422 – tj. z późn. zm).

4. Wykonawca jest Administratorem danych osobowych

5. Na podstawie zawartej umowy Wykonawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

6. Dane Użytkowników będą powierzane w szczególności następującym podmiotom w celu wykonania umów sprzedaży i umów o świadczenie usług zawieranych przez Sprzedawcę z Użytkownikami za pośrednictwem Sklepu,

 a. świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, które to podmioty będą dostarczać Użytkownikowi zakupiony w Sklepie towar, tj.:

• apaczka

R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego   Rejestru   Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000335110,   REGON   141963798,   NIP   7010194877, kapitale   zakładowym   50.000   zł, e-mail: biuro@apaczka.pl, nr telefonu kontaktowego 22 380 30 70

• InPost Paczkomaty spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie z siedzibą przy ul. Malborska 130, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000255841, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 679-28-95-061, REGON: 120246484, o kapitale zakładowym w kwocie: 11.550.000,00 zł

• DPD   Polska   Sp.   zo.o.   (Dynamic   Parcel Distribution) z siedzibą   w Warszawie, 02-274 Warszawa, ul.   Mineralna   15,   wpisana   do   rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego   Rejestru   Sądowego   pod   nr   KRS 0000028368, NIP: 526-020-41-10, Regon 012026421, kapitał zakładowy -228.604.000 zł (zwane dalej: DPD),

• Poczta Polska   S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki   2,   00-940   Warszawa,   wpisana   do   rejestru przedsiębiorców   Krajowego   Rejestru   Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334972, NIP   525-000-73-13, REGON 010684960, kapitał zakładowy –774.100.000 zł (zwana dalej: Poczta 3Polska),

b. obsługującym transakcje internetowe:

• Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Kapitał zakładowy 2 000 000 PLN (wpłacony w całości).

c. hostingu Sklepu na rzecz Sprzedawcy oraz wsparcia informatycznego:

• Dreamcommerce S.A. ul. Władysława Łokietka 79 31-280 Kraków NIP: 9452156998 REGON: 121495203 KRS: 0000395171 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Kapitał zakładowy: 2 811 500 zł

7. Poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Wykonawcy, Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia,

8. Dane osobowe Użytkowników przetwarza i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu Wykonawca.

9. Wykonawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych. Jeżeli Użytkownik udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu,

10. Na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody Wykonawca ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji handlowych., W każdej chwili zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać odwołana przez Użytkownika.

11. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, dane osobowe zebrane przez Wykonawcę mogą zostać przekazane upoważnionym organom państwowym.

IV. Dane zawarte w logach systemowych.

Zawierane w logach systemowych Informacje w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są jedynie w celach technicznych oraz statystycznych przez firmę hostingową obsługującą Sklep

V. Środki techniczne stosowane przez Wykonawcę.

Stosowane są przez Wykonawcę wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną

 VI. Inne

1. Prosimy o przesyłanie na adres e-mail: sklep@modnapolka24.pl wiadomości w przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Wykonawcy Polityki

2. Na stronie www.modnapolka24.pl oraz w siedzibie Wykonawcy znajduje się Polityka Prywatności.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl